Indiánské léto 2012

Čas prázdnin před nás, pracovníky, postavil velký úkol – zabavit děti a rodiče tak, aby trávily smysluplně společný čas a upevnili se rodinné vazby.

Čas prázdnin před nás, pracovníky, postavil velký úkol – zabavit děti a rodiče tak, aby trávily smysluplně společný čas a upevnili se rodinné vazby.

Soutěž počala zapálením posvátného ohně a vysvětlením pravidel. Rodiny dostávali každý týden, po dobu dvou měsíců, úkol. Každý z úkolů se týkal indiánské rodiny a jejího života.

 Členové kmene tak soutěžili v tom, kdo nejrychleji zatluče hřebík do špalku, kdo uloví nejvíce ryb, komu se podaří nejrycheji a nejlépe zapálit oheň nebo kdo zdolá jízdu na divokém oři. Celá soutěž byla doprovázena indiánskými tanci, zpěvem a zdobenými oděvy i šperky.

 Odměnou pro nejsoudržnější a nejšikovnější rodinu byla jízda lanovkou na Komáří Vížku, kterou sponzorsky věnoval rodině náčelník Lanové dráhy v Krupce.

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Fotky

6. ledna 2013

TS 2013

21. listopadu 2012

Dvě hodiny s MěÚ