Projekt Nadace Terezy Maxové dětem - Made by - v azylovém domě pro matky s dětmi Agapé v Krupce

Nadace Terezy Maxové dětem - Projekt Made by

Projektem „ Made by ‘‘ se snažíme o zvýšení finančního povědomí. Projekt pomáhá pochopit a lépe se orientovat matkám „bydlících v azylovém domě Agapé‘‘ na finančním a pracovním trhu, učí je sestavit si měsíční rozpočet, zacházet správně s penězi, dochází k sestavení výdajů a příjmů domácího rozpočtu. Dozvídají se o pasivních a aktivních bankovních produktech, seznamují se s triky supermarketů.

Rovněž se dozvídají, jak spořit  osobní finance, jak si poradit v oblasti ochrany spotřebitele, učí se základní právní  písemnosti a soukromé žádosti, pomáháme jim nalézt vhodné zaměstnání. Obecným cílem projektu je, aby matka získala soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečila sebe, svou rodinu, byla finančně gramotná a orientovala se v problematice peněz a cen. Dále byla schopna zodpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků, s ohledem na měnící se životní situace.

 Realizátorem projektu „ Made by ‘‘ podpořeným Nadací Terezy Maxové dětem, který probíhá do září 2015, je Oblastní charita Teplice. ¨

 Za azylový dům pro matky s dětmi Agapé    Karolína Jírová DiS.