VÍME AKTUÁLNĚ!

Christus resurrexit ! Alleluja !

Požehnané Velikonoce

Dopis zástupců NNO radním Krajského úřadu Ústeckého kraje

 

Vážený pane radní,

jako zástupci poskytovatelů sociálních služeb v Ústeckém kraji se na Vás obracíme s důraznou žádostí o zajištění dodatečných finančních prostředků na dofinancování provozu sociálních služeb plnících zakázku kraje v zajištění sociální sítě občanům Ústeckého kraje.

Alokované finanční prostředky pro rok 2015 jsou významně poddimenzované a nutí neziskové organizace - poskytovatele sociálních služeb - zásadně omezovat provoz služeb, mnohde jsou služby ohrožené úplným zavřením a zrušením své činnosti.

Odmítáme odpovědnost zajistit služby s nedostatečnými finančními prostředky a zároveň plnit požadavky státních institucí zajistit služby v souladu se všemi kvalitativními i věcnými požadavky. Je v našem vlastním zájmu uživatelům poskytovat služby v přiměřené kvalitě a rozsahu, na který, jak se domníváme, mají nárok. Nicméně výkyvy na straně dotací jsou natolik významné, že se to bezesporu projeví na úrovni služeb, jak v jejich personálním zajištění, kapacitě, či hrozícím ukončením služeb. Důsledky tohoto krátkozrakého řešení se však projeví v jiných oblastech např. zvýšenou mírou sociálního vyloučení, zvýšením nezaměstnanosti a jednoznačným zhoršením kvality poskytovaných služeb a to v důsledku sociální systém prodraží.

Sociální služby již prošly ve své novodobé historii mnoha etapami optimalizace s důrazem na efektivitu, osvědčily se v krizových situacích a dlouhodobě patří mezi stabilní články sociální sítě. Neziskové organizace také prokázaly schopnost přinést do systému významný objem finančních prostředků z projektové a fundraisingové činnosti. Je však nepřijatelné z darů a privátních zdrojů financovat provoz služeb, jehož zajištění je odpovědností státu.

Poskytovatelé sociálních služeb, trpělivě přijímali neblahou situaci ve financování sociálních služeb. Nepořádali žádné protestní ani nátlakové akce, nezahajovali stávkovou pohotovost, nepřiváželi své uživatelé k branám krajských úřadů nebo Ministerstva práce a sociálních věcí. Po dvaceti letech krkolomného způsobu podpory se však domníváme, že je již čas ke skutečné systémové změně. Přechod financování na krajskou úroveň je pro to dobrou příležitostí.

Žádáme odpovědné orgány státní správy a samosprávy k zaujetí takového stanoviska, jež zajistí adekvátní změnu ve způsobu financování soc. služeb a nebude pravidelně znejišťovat jeho uživatele a zaměstnance výši poskytnuté podpory v neadekvátní míře.

Požadujeme proto:

  • zajistit financování sociálních služeb v jejich optimálních požadavcích

  • garantovat rovný přístup k veřejným zdrojům určeným na provoz sociálních služeb

  • změnit systém financování služeb tak, aby zajistil zálohování provozu služeb v překlenovacím období na začátku roku.

V přiložené tabulce popisujeme konkrétní dopady na vzorku několika služeb, jimž není lhostejná stávající situace. Uvedené údaje jsou alarmující. Můžeme předpokládat, že v podobné situaci je početná skupina dalších poskytovatelů, kteří se k této výzvě z časových důvodů nestihli připojit.

Předkládáme naše stanovisko pro nadcházející vyjednávání s nadějí, že přispěje k požadované změně. Jsme připraveni se aktivně podílet v následujících jednáních.

Za Diakonie ČCE v Krabčicích
Mgr. Aleš GabryszZa Naději Litoměřice
Mgr. Aleš SlavíčekZa Diecézní charitu Litoměřice
Růžena Kavková

Za MSSS Kadaň
Mgr. Lenka Raadová, MBAza Oporu
MUDr. Libor Svět MBA

za Hospic v Mostě, o.p.s.
Blanka Števicová

Petice za zachování sociálních služeb v Teplicích

Vážení,

 

prosíme o šíření, sdílení a podpis. Jde opravdu o existenci dlouholetých a kvalitních sociálních služeb, které navzdory záměrné  nulové podpoře magistrátu města Teplice zde kupodivu ještě fungují.

http://www.petice24.com/petice_za_zachovani_socialnich_slueb_v_teplicich

 

Děkujeme

Vánoce 2018

Vánoce2018

 

Projekt: Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Husitská č. p. 78, Krupka

V období od 09/2017 - 08/2018 byl realizován projekt rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi AGAPÉ.

Poděkování společnosti Mountfield

Mountfield

Klienti a zaměstnanci Oblastní charity Teplice děkují společnosti Mountfield za darování vánočního stromku jedličky.

Rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi Agapé

V měsíci září došlo z důvodu rekonstrukce k přestěhování našeho azylového domu pro matky s dětmi Agapé na  novou adresu Pod Dolní drahou 89, Krupka. Rekonstrukce je naplánovaná do konce července roku 2018.

https://usti.idnes.cz/azylovy-dum-agape-krupka-rekonstrukce-matky-premisteni-pk2-/usti-zpravy.aspx?c=A171214_370658_usti-zpravy_vac2

Sociální pracovníci požadují změnu novely zákona o úpadku

Na třicet pracovníků z neziskových organizací se 13.května u kulatého stolu shodlo na tom, že navržený zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) má četné nedostatky, které ve svém důsledku mohou poškodit klienty odborných sociálních poraden. Kvůli navrženým legislativním úpravám hrozí mnoha těmto poradnám výrazné omezení činnosti, některým možná i zánik. Tato situace by měla velký dopad na osoby, které potřebují oddlužit a na vývoj stavu chudoby u nás.

TS 2013

Dvě hodiny s MěÚ

Indiánské léto 2012

 

Naše projekty podporují

AD pro matky s dětmi Agapé I.

 
 

Město Krupka

 
 

Osobní koučink ICF

Osobní koučink ICF