Kdo jsme

Oblastní charita Teplice v Čechách je samostatnou právnickou osobou zřízenou diecézním biskupem podle ca.116 CIC a v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., je účelovým zařízením římskokatolické církve. Vznikla 9.5 2000. Zapsána je v rejstříku na Ministerstvu kultury.

 

Činnost Oblastní charity Teplice v Čechách (dále jen OCH TP) je službou bližnímu v nouzi,která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národností, náboženství, státní a politickou příslušnost.