Aktuálně

Vánoce 2018

Vánoce2018

 

Projekt: Rekonstrukce objektu AGAPÉ I, Husitská č. p. 78, Krupka

V období od 09/2017 - 08/2018 byl realizován projekt rekonstrukce azylového domu pro matky s dětmi AGAPÉ.

Poděkování společnosti Mountfield

Poděkování společnosti Mountfield

Klienti a zaměstnanci Oblastní charity Teplice děkují společnosti Mountfield za darování vánočního stromku jedličky.

Rekonstrukce Azylového domu pro matky s dětmi Agapé

V měsíci září došlo z důvodu rekonstrukce k přestěhování našeho azylového domu pro matky s dětmi Agapé na  novou adresu Pod Dolní drahou 89, Krupka. Rekonstrukce je naplánovaná do konce července roku 2018.

https://usti.idnes.cz/azylovy-dum-agape-krupka-rekonstrukce-matky-premisteni-pk2-/usti-zpravy.aspx?c=A171214_370658_usti-zpravy_vac2

Sociální pracovníci požadují změnu novely zákona o úpadku

Na třicet pracovníků z neziskových organizací se 13.května u kulatého stolu shodlo na tom, že navržený zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) má četné nedostatky, které ve svém důsledku mohou poškodit klienty odborných sociálních poraden. Kvůli navrženým legislativním úpravám hrozí mnoha těmto poradnám výrazné omezení činnosti, některým možná i zánik. Tato situace by měla velký dopad na osoby, které potřebují oddlužit a na vývoj stavu chudoby u nás.

Peníze z Tříkrálové sbírky pomohou malému chlapci z Krupky

Získané příspěvky, které malí i větší koledníci vybrali v letošní Tříkrálové sbírce, pomáhají všude tam, kde je potřeba. Teplická oblastní Charita, která koledování Tří králů na Teplicku každoročně organizuje, se rozhodla, že část vybraných peněz věnuje také rodině malého Kryštofa z Krupky. 

                                                                 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Akce se uskuteční v azylovém domě pro matky s dětmi Agapé dne 8. března 2016, od 14:30-18:00 h

Světový den sociální spravedlnosti v rámci projektu  Nadace Terezy Maxové dětem „Mady by“

              Světový den sociální spravedlnosti v rámci projektu Nadace Terezy Maxové dětem „Mady by“

Charita ČR se stala generálním poskytovatelem integračních služeb pro uprchlíky

Charita ČR se stala generálním poskytovatelem integračních služeb pro uprchlíky

Charita Česká republika je od 1. ledna na základě smlouvy s Ministerstvem vnitra ČR generálním poskytovatelem integračních služeb pro azylanty pro rok 2016. Prostřednictvím Charity tak poputuje podpora osobám s udělenou mezinárodní ochranou (azyl nebo doplňková ochrana). Státní integrační program (SIP) je pro rok 2016 nastaven až na 2 000 oprávněných osob. Charita současně zve ke spolupráci další organizace.