Dluhová a občanská poradna Teplice

Poslání:

Posláním dluhové a občanské poradny Teplice je být nezávislým místem odborné, bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci a provázet občany při jejich obtížích, které nedokáží vyřešit vlastními silami.

Hlavní cíl služby:

Hlavním cílem činnosti poradny je poskytování informací, rad i praktické pomoci občanům v tíživé životní situaci, kteří se na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Poradna má za úkol klientům nejenom poskytovat věcně správné informace a kontakty na jiná odborná pracoviště, ale být především průvodcem klienta po celou dobu jejich obtíží.

Cílová skupina:

Všichni lidé (bez rozdílu věku, pohlaví, národnosti, sociálního postavení, přesvědčení a náboženství), kteří se dostali do obtížné životní situace, kterou nedokáží řešit vlastními silami a obrátí se na poradnu s žádostí o její služby. 

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Otevírací doba:

Úterý: 10:00 - 17:00

Středa: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Čtvrtek: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Sponzoři sociální služby:

MPSV

mpsv_logo

Krajský úřad Ústeckého kraje

logo UL

Město Teplice

logo Teplice