Azylový dům pro matky s dětmi Agapé

Poslání:

Základním posláním AD Agapé 1, je poskytnout přechodné ubytování matkám s dětmi, které nemají vlastní domov, nebo tento domov nemohou či z vážných důvodů nechtějí užívat. Podpůrnými činnostmi usilujeme o rozvoj jejich soběstačnosti a vedeme je k tomu, aby se dokázaly zapojit zpět do společnosti.

Hlavní cíl služby:

Náš cíl je integrace ubytovaných uživatelek  do běžného života, pomoc se získáním potřebných kompetencí, návyků a dovedností, které potřebují k tomu, aby převzali plnou odpovědnost za svůj život.

Cílová skupina:

  • matky s nezaopatřenými dětmi do 26 let
  • těhotné ženy starší 18 let, které jsou v situaci spojené s akutní ztrátou bydlení

Provozní doba: 

Sociální služba je poskytována nepřetržitě. 

Cena:

Cena za poskytnutí ubytování je stanovena vyhláškou č. 505/2006 a činí 120,- Kč za matku/den a 80,- Kč za dítě/den. 

Sponzoři sociální služby: 

MPSV

mpsv_logo

Krajský úřad Ústeckého kraje

logo UL

Město Krupka

Město Krupka

Město Teplice

Město Teplice

Azylový dům je spolufinancován Evropskou unii

Plakát A3

 

 

 
 

 

 
 

 

Nebyly nalezeny žádné položky.