Kdo jsme

Charita Teplice je samostatnou právnickou osobou zřízenou diecézním biskupem podle ca.116 CIC a v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., je účelovým zařízením římskokatolické církve. Vznikla 7.května 2000. Zapsána je v rejstříku na Ministerstvu kultury.

Charita Teplice vznikla v roce 2000 a zařazena do základní sítě v rámci sociálních služeb v ústeckém kraji. Posláním Charity Teplice  je v souladu s křesťanskými hodnotami, pomáhat bližním bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženství.

Charita Teplice provozuje tři sociální služby různým cílovým skupinám. Do těchto skupin patří: Osoby bez přístřeší – Azylový dům Agapé pro matky s dětmi, Sociálně aktivizační služba pro rodiny - jde o teréní službu. Dluhová a občanská poradna Teplice - poskytování odborného sociálního poradenství.