Jak pomáháme

Charita Teplice provozuje tři sociální služby různým cílovým skupinám. Do těchto skupin patří: Osoby bez přístřeší – Azylový dům Agapé pro matky s dětmi, Sociálně aktivizační služba pro rodiny - jde o teréní službu. Dluhovou a občanskou poradnu Teplice - poskytování odborného sociálního poradenství