Jak pomáháme

OCH TP provozuje tři sociální služby různým cílovým skupinám. Do těchto skupin patří: Osoby bez přístřeší – Azylový dům Agapé pro matky s dětmi, Sociálně aktivizační služba pro rodiny - jde o teréní službu Občanská poradna Teplice - poskytování odborného sociálního poradenství

Dále realizujeme projekty, které nejsou socíální službou a to projekty na podporu zaměstnanosti : Mikrojesle Kiliánek a Společně to dokážeme v Ústeckém kraji.